Úvodní strana » Zdravotnické a medicinské právo

Zdravotnické a medicinské právo

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby poskytovatelům zdravotních služeb a to jak nemocnicím, poliklinikám, tak soukromým lékařským praxím. Právní služby v této oblasti představují kompletní právní servis zahrnující přípravu a posuzování smluvní dokumentace, vnitřních předpisů, provádění právních auditů a příprava projektů, ale i zastupování v soudních sporech a správních řízeních. Nabízíme rovněž zastupování provozovatele zdravotnických zařízení v jednáních se zdravotními pojišťovnami o úhradách poskytnuté zdravotní péče. Za poskytovatele zdravotních služeb vyřizujeme stížnosti pacientů na poskytnutou zdravotní péči a zastupujeme provozovatele zdravotnických zařízení v případných soudních sporech v souvislosti s poskytnutou zdravotní péčí.

Advokátní kancelář Praha
Na Viničních horách 1834/24
160 00 Praha 6
Tel.: +420 224 325 129
Fax: +420 220 517 487