Úvodní strana » Trestní právo

Trestní právo

V oboru trestního práva a trestního řízení poskytuje ŠENKÝŘ PÁNIK, advokátní kancelář s.r.o. právní služby v těchto oblastech:

 • obhajoba podezřelých, obviněných, obžalovaných v trestním řízení a to ve všech fázích trestního řízení tedy jak v přípravném řízení tak v řízení před soudem
 • odklony v trestním řízení – podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání
 • zastupování v trestním řízení v případě podání mimořádných opravných prostředků (dovolání, obnova řízení, podnět k podání stížnosti pro porušení zákona)
 • právní pomoc při podání vysvětlení a svědecké výpovědi
 • zastoupení při jednání u policie
 • zastupování poškozených v trestním (adhezním) řízení (uplatnění nároku na náhradu škody)
 • komplexní pomoc v případě dopravní nehody
 • probační řízení
 • řízení o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
 • řízení o podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu
 • porady a konzultace související s trestním právem
Advokátní kancelář Praha
Na Viničních horách 1834/24
160 00 Praha 6
Tel.: +420 224 325 129
Fax: +420 220 517 487