Úvodní strana » Rodinné právo

Rodinné právo

V oboru rodinného práva poskytuje ŠENKÝŘ PÁNIK, advokátní kancelář s.r.o. právní služby zejména v těchto oblastech:

  • právní konzultace v oblasti rodinného práva, návrhy a příprava smluv, dohod a soudních podání ve věcech rodinného práva
  • řešení vztahů mezi dětmi, rodiči a ostatními příbuznými
  • příprava předmanželských smluv upravujících rozsah společného jmění manželů, modifikace rozsahu společného jmění manželů za trvání manželství (zúžení společného jmění manželů)
  • řešení problematiky rozvodů, právní zastupování v rozvodovém řízení před soudem, jak v případě rozvodů sporných, tak u rozvodů tzv. nesporných řešených formou „dohody“
  • vypořádání společného jmění manželů a bydlení po rozvodu,
  • úprava styku rodičů s nezletilými dětmi, zastupování v řízeních o svěření dětí do výchovy a stanovení výše výživného
Advokátní kancelář Praha
Na Viničních horách 1834/24
160 00 Praha 6
Tel.: +420 224 325 129
Fax: +420 220 517 487