Úvodní strana » Právo obchodních společností

Právo obchodních společností

V oboru práva obchodních společností poskytuje ŠENKÝŘ PÁNIK, advokátní kancelář s.r.o. právní služby zejména v těchto oblastech:

 • zakládání obchodních společností (s.r.o., a.s., v.o.s., k.s.) a družstev tzv. na klíč, včetně právního zastoupení před notáři a v řízení o zápise společnosti (nebo družstva) do obchodního rejstříku u rejstříkového soudu, příprava veškerých korporátních dokumentů (společenská smlouva, zakladatelská listina, stanovy, seznam akcionářů, apod.)
 • realizace právních změn u obchodních společností nebo družstev včetně právního zastoupení v řízení před notářem a u rejstříkového soudu: 
  • změny ve společenstevních listinách
 • převody obchodních podílů včetně právního auditu převáděných společností
  • změny právní formy společnosti
  • změny ve statutárních orgánech společností
  • převod podnikání z fyzické osoby na právnickou osobu nebo obráceně
 • zabezpečování živnostenských a jiných podnikatelských oprávnění
 • řešení právních vztahů při umístění sídla společnosti (nájmu nebytových prostor, sepis nájemních smluv na nebytové prostory)
 • přípravu a zajištění řádného průběhu valných hromad společností a schůzí družstev, zápisy z valných hromad a schůzí družstev
 • zastupování na valných hromadách
 • poradenství při přípravě zápisů ze zasedání představenstva a dozorčí rady
 • příprava smluv mezi obchodní společností a jejími orgány (smlouvy o výkonu funkce)
 • návrh řešení sporů mezi společností a jejími orgány nebo mezi členy statutárních orgánů
 • smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části, koupě podniků, převzetí společnosti
 • zvyšování a snižování základního kapitálu
 • změna podoby či formy akcií společnosti
 • zřizování organizačních složek podniku (odštěpné závody)
 • ochrana práv společníků/akcionářů
Advokátní kancelář Praha
Na Viničních horách 1834/24
160 00 Praha 6
Tel.: +420 224 325 129
Fax: +420 220 517 487