Úvodní strana » Právo nemovitostí

Právo nemovitostí

V oboru právo nemovitostí poskytuje ŠENKÝŘ PÁNIK, advokátní kancelář s.r.o. právní služby zejména v těchto oblastech:

 • komplexní právní poradenství při převodech nemovitostí a správě nemovitostí
 • právní poradenství při nákupu, prodeji nebo darování nemovitostí – bytů, staveb i pozemků, příprava kupních a darovacích smluv, převod bytů do osobního vlastnictví
 • právní audity nemovitostí při jejich nabývání
 • pronájem nemovitostí, zpracování nájemních a podnájemních smluv, ukončení nájemních smluv, vymáhání dlužného nájemného, právní pomoc při porušování nájemní smlouvy pronajímatelem nebo nájemcem
 • právní pomoc při výstavbě či rekonstrukci nemovitostí – smlouvy o dílo, uplatnění nároků z vad
 • věcná břemena
 • právní služby související s realitní činností
 • spoluvlastnické vztahy k nemovitostem, řešení sporů mezi spoluvlastníky nemovitostí, vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • sousedská práva, řešení sporů s vlastníky sousedních nemovitostí
 • právní poradenství při správě nemovitostí
 • problematika bytových družstev a společenství vlastníků jednotek
 • smlouvy o výstavbě
 • zástavní smlouvy k nemovitostem, posuzování těchto smluv, realizace práv věřitelů k zastaveným nemovitostem
 • advokátní úschova finančních prostředků při převodech nemovitostí
 • zastupování při sporech týkajících se nemovitostí
 • jednání s katastrálními úřady, právní zastoupení v řízení před katastrálním úřadem
Advokátní kancelář Praha
Na Viničních horách 1834/24
160 00 Praha 6
Tel.: +420 224 325 129
Fax: +420 220 517 487