Úvodní strana » Pracovní právo

Pracovní právo

V oboru pracovního práva poskytuje ŠENKÝŘ PÁNIK, advokátní kancelář s.r.o. právní služby zejména v těchto oblastech:

 • příprava pracovněprávních smluv pokud jde o vznik, změny nebo ukončení pracovněprávního vztahu:
  • příprava pracovních smluv pro zaměstnance, konkurenční doložky
   • příprava manažerských smluv
   • příprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr: dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti
   • rozhodnutí o jmenování vedoucích pracovníků do funkce
   • dohody o hmotné odpovědnosti
   • pomoc při ukončení pracovního poměru, příprava výpovědí z pracovního poměru, hromadných výpovědí nebo dohod o rozvázání pracovního poměru
 • komplexní pracovněprávní poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance
 • konzultace a porady týkající se pracovněprávních vztahů (ohledně práv a povinností zaměstnance i zaměstnavatele, ohledně návrhů pracovněprávních smluv apod.)
 • příprava vnitřních předpisů společnosti, tj. pracovních a organizačních řádů
 • právní poradenství při kolektivním vyjednávání, příprava kolektivních smluv
 • zastupování zaměstnanců i zaměstnavatelů v řízeních před soudy v pracovněprávních sporech (např. sporech o neplatnost výpovědi, o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru, o nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru, o mzdové nároky i o náhradu škody)
 • mimosoudní řešení sporů vzniklých z pracovněprávních vztahů
 • zaměstnávání cizinců
 • agenturní zaměstnávání
 • reorganizace, organizační změny
 • pracovní úrazy a náhrada škody
Advokátní kancelář Praha
Na Viničních horách 1834/24
160 00 Praha 6
Tel.: +420 224 325 129
Fax: +420 220 517 487