Úvodní strana » Obchodní právo

Obchodní právo

V oboru obchodního práva poskytuje ŠENKÝŘ PÁNIK, advokátní kancelář s.r.o. právní služby zejména v těchto oblastech:

 • právní konzultace v obchodněprávních věcech, právní rozbory, návrhy a realizace komplexního řešení zadané problematiky
 • komplexní právní zastoupení podnikatelských subjektů
 • obchodní společnosti a družstva – zakládání, změny, převody, likvidace, přeměny
 • obchodní závazkové vztahy, zajištění závazků
 • zpracování obchodněprávních smluv (smlouvy kupní, o dílo a další) a jiných listin (obchodních podmínek, objednávek, reklamačních řádů apod.), právní posouzení již uzavřených smluv, výpovědi smluv
 • spory o peněžitá plnění
 • právní zastoupení v řízení před soudy v obchodněprávních sporech
 • správa majetku
 • e-commerce, elektronický obchod, uzavírání obchodních smluv elektronickou cestou, internetová reklama, zasílání reklamních sdělení prostřednictvím e-mailů, doménové jména
 • právo IT, právní poradenství ohledně práva informačních technologií, ochrana práv duševního vlastnictví
 • správa pohledávek; komplexní právní služby při vymáhání plnění a pohledávek v obchodních vztazích
 • exekuce, exekuční (vykonávací) řízení, komplexní příprava a předání případu soukromému soudnímu exekutorovi
 • řešení sporů z titulu nekalé soutěže - klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, vyvolávání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele, podplácení, zlehčování, srovnávací reklama, porušování obchodního tajemství, ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí
 • přepravní smlouvy a smlouvy v dopravě (spedici)
Advokátní kancelář Praha
Na Viničních horách 1834/24
160 00 Praha 6
Tel.: +420 224 325 129
Fax: +420 220 517 487