Úvodní strana » O nás

O nás

Profil advokátní kanceláře ŠENKÝŘ PÁNIK, advokátní kancelář s.r.o.

ŠENKÝŘ PÁNIK, advokátní kancelář s.r.o. poskytuje právní služby jak domácím klientům, tak klientům zahraničním, a to v České republice i v zahraničí.

V zahraničí poskytujeme právní služby jednak jako součást významné mezinárodní sítě advokátních kanceláří COTTYN, jejíž jsme členy a která má své kanceláře v těchto zemích:

  • Česká Republika
  • Belgie
  • Polsko
  • Rakousko
  • Slovensko
  • Ukrajina

Dále poskytujeme právní služby v součinnosti s jednotlivými spolupracujícími zahraničními advokátními kancelářemi v těchto zemích:

  • Itálie
  • Německo
  • Švýcarsko

ŠENKÝŘ PÁNIK, advokátní kancelář s.r.o. se spolupracujícími zahraničními advokátními kancelářemi konzultuje právní otázky související s právními řády dotčených zemí, případně zprostředkovává zastupování svých klientů v případě smluvních vztahů, či sporů v daných státech.

ŠENKÝŘ PÁNIK, advokátní kancelář s.r.o., poskytuje komplexní právní služby privátní i korporátní, domácí zahraniční klientele při přípravě smluvních dokumentů a jiných právních úkonů i při uplatňování nároků z právních vztahů plynoucích, včetně právního zastoupení před soudy a jinými orgány. Podle okolností případu zastupujeme klienta při jednáních s obchodními partnery a protistranami jakož i příslušnými státními orgány a institucemi, popřípadě dalšími subjekty.

Právní služby klientům poskytujeme v širokém spektru právních odvětví. Klademe velký důraz na budování dlouhodobých vztahů s klienty, založených na vzájemné důvěře a respektu, právní služby však poskytujeme i v jednotlivých případech. Při řešení klientských záležitostí postupujeme rychle, precizně a s intenzivním nasazením. Dbáme též na co nejvyšší efektivitu právních řešení tak, abychom klientovy výdaje a náklady redukovali jen na ty opravdu nezbytné a potřebné.

Naše advokátní kancelář využívá své bohaté zkušenosti z činnosti zaměřené na vyjednávání sporných otázek, a to jak ve fázi smluvní, tak i při jednáních o smírném řešení sporů s cílem předejít řešení věci soudní cestou. Vždy proto pečlivě a zodpovědně – s ohledem na faktor času a náklady případného soudního řízení – zvažujeme vhodnost různých možností řešení problémů a sporů.

ŠENKÝŘ PÁNIK, advokátní kancelář s.r.o. má sjednáno pojištění profesní odpovědnosti až do výše škody 100.000.000,- Kč (sto milionů korun českých).

U provedených činností ručíme ze zákona za jejich správnost a perfektnost.

ŠENKÝŘ PÁNIK, advokátní kancelář s.r.o. též ověřuje podpisy, což je pro naše klienty komfortní, neboť podpisu smluv a jiných dokumentů již není nutno se obracet na správní úřady v případě potřeby ověření podpisů dokumentů.

COTTYN mezinárodní síť advokátních kanceláří zmíněná výše byla založena v Belgii a v současné době působí v řadě států po celé Evropě, kdy kromě české republiky působí v Rakousku, na Slovensku, v Polsku, na Ukrajině a samozřejmě v Belgii. Díky efektivní vnitřní struktuře a dlouhodobé spolupráci mezinárodní sítě poboček advokátní kanceláře COTTYN v jednotlivých zemích je COTTYN schopen snadno, rychle a efektivně řešit jakékoli právní situace a poskytnout právní služby na té nejvyšší úrovni po celé Evropě.

Advokátní kancelář Praha
Na Viničních horách 1834/24
160 00 Praha 6
Tel.: +420 224 325 129
Fax: +420 220 517 487