Úvodní strana » Náš tým

Náš tým

                           

MS.png

JUDr. Martin Šenkýř, advokát obdržel v roce 1999 na Západočeské univerzitě magisterský titul v oboru právo. V letech 1999-2001 absolvoval stáž na právnické fakultě Johannes Kepler University v Linci, Rakousko. Od dubna 2002 je členem České advokátní komory v Praze. Martin Šenkýř je též rozhodcem. Mezi jeho specializace patří korporátní právo, obchodní právo, občanské právo, právo nemovitostí a rozhodčí řízení. Hovoří česky, anglicky a německy.

LP.png

Mgr. Lubomír Pánik, advokát získal  v roce 2006 na Západočeské univerzitě magisterský titul v oboru právo. Od listopadu 2006 je členem České advokátní komory v Praze. Od roku 2007 do roku 2010 přednášel finanční právo na Bankovním institutu vysoké školy, a.s. Specializuje se na obchodní právo, občanské právo, stavební právo, fúze a akvizice.  Hovoří česky a anglicky.

Marc Cottyn.jpg

Marc Cottyn, advokát vystudoval obor právo se zaměřením na obchodní a finanční právo na Bruselské univerzitě v roce 1978. Je zakládajícím partnerem a správcem advokátní kanceláře COTTYN. Od roku 1978 je členem advokátní komory v Dendermonde. Od roku 2010 je členem advokátní komory v Praze. Marc Cottyn hovoří holandsky, anglicky, francouzsky a německy.

Jan Van der Snickt[1].jpg

Jan Van Der Snickt, advokát vystudoval obor právo na Universitě v Ghentu v roce 1993. Od 1. října v roce 1993 je členem  komory advokátů v Dendermonde.. Od roku 2007 je také členem Slovenské advokátní komory v Bratislavě.Je partnerem a správcem advokátní kanceláře Cottyn. Hovoří holandsky, francouzsky a anglicky.

AD WEB size online.png

Mgr. Anna Kočicová, advokátka  získala v roce 2012 magisterský titul v oboru právo na Západočeské univerzitě. Od roku 2012 je členkou České advokátní komory v Praze. Specializuje se na právo občanské, právo obchodních korporací, insolvenční právo, právo bytového spoluvlastnictví a právo veřejných zakázek. Rozsáhlé zkušenosti má rovněž v oblasti soutěžního a správního práva. Hovoří česky a anglicky.

JH2.jpg

Mgr.Jakub Honzík LL.M, právník vystudoval práva na University of Warwick (LL.B), University of London (LL.M) a na University of Law (LPC, LL.M), zároveň je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde dále pokračuje v doktorském studijním programu.  Od roku 2015 je členem České advokátní komory v Praze. V současné době se specializuje na mezinárodní právo soukromé, banking and finance, M&A a na evropské právo. Hovoří česky a anglicky.   

Foto na web.jpg

Mgr. Martin Hýbl, právník vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2017 je členem České advokátní komory v Praze. Ve své praxi se specializuje zejména na právo veřejných zakázek, právo medicínské a právo trestní. Rozsáhlé zkušenosti má rovněž v oblasti práva soukromého a správního. Martin Hýbl hovoří česky a anglicky.

   
DSC_9587.jpg

Mgr. Andrea Rössler, office manager a marketingový specialista. Absolvovala právnickou fakultu University Mateje Bela v Banské Bystrici. Pracovala jako marketingová a projektová ředitelka Slovenského červeného kříže. Má dlouholetou praxi v marketingu a office managementu. Hovoří slovensky, anglicky, srbsky, slovinsky a česky a věnuje se i překladům právních dokumentů.

Advokátní kancelář Praha
Na Viničních horách 1834/24
160 00 Praha 6
Tel.: +420 224 325 129
Fax: +420 220 517 487