Úvodní strana » Náhrada škody

Náhrada škody

V oblasti náhrady škody poskytuje ŠENKÝŘ PÁNIK, advokátní kancelář s.r.o. právní služby v následujících oblastech:

 

 • zatupování poškozených při jednáních se škůdci či pojišťovnami
 • zastupování poškozených včetně pozůstalých v řízení před soudem v rámci uplatnění nároku na náhradu škody a nemajetkové újmy
 • odpovědnost za škodu i nemajetkovou újmu vzniklou porušením zákona i smluvní povinnosti,
 • uplatňování nároků a zastupování poškozených z dopravních nehod jak proti škůdcům, tak proti pojišťovnám např. z povinného ručení  
 • uplatnění náhrady škody z důvodu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání,
 • náhrada nemateriální újmy za porušení práva na ochranu osobnosti,
 • náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení, a to zejména:
 • bolestné,
 • ztížení společenského uplatnění
 • náklady léčení
 • jednorázové odškodnění pozůstalých
 • náklady na výživu pozůstalých,
 • náhrada nákladů pohřbu.
 • zastoupení pojištěných a poškozených v jednáních a soudních sporech s pojišťovnami,
 • uplatnění náhrady škody a nemajetkové újmy proti státu v případech nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu.
Advokátní kancelář Praha
Na Viničních horách 1834/24
160 00 Praha 6
Tel.: +420 224 325 129
Fax: +420 220 517 487