Úvodní strana » Náhrada škody a újmy

Náhrada škody a nemajetkové újmy

Specializací naší advokátní kanceláře je komplexní právní pomoc poškozeným, kterým byla způsobena škoda či nemajetková újma.

Naším cílem je, aby poškození získali maximální odškodnění a to bez průtahů, komplikací a osobního nasazení.

Při pomoci našim klientům jsme byli vždy úspěšní a pomohli jim získat odškodnění v řádech desítek milionů korun.

S ohledem na často nepříjemné okolnosti těchto případů postupujeme při zastupování klientů samostatně, a pokud klienti nepožadují opak, bez jejich osobní účasti.

Ve většině případů je naše odměna tzv. podílová, tedy nárok na odměnu máme pouze v případě úspěchu ve věci a odměna je hrazena až poté, kdy klient obdrží plnění. Klient tedy v průběhu zastoupení neplatí žádné zálohy ani jiné platby advokátovi. Přiměřená výše odměny je vždy sjednána předem. 

Pomoc a právní služby poškozeným poskytujeme vždy přímo, nikoliv prostřednictvím dalších společností, u nichž není vždy zaručena dostatečná právní odbornost a odpovědnost.

Advokátní kancelář Praha
Na Viničních horách 1834/24
160 00 Praha 6
Tel.: +420 224 325 129
Fax: +420 220 517 487