Úvodní strana » Insolvence

Insolvence

Významnou specializací naší advokátní kanceláře je oblast insolvenčního práva, zahrnující zastupování jak věřitelů, tak dlužníků a insolvenčních správců. Právní služby poskytujeme zejména věřitelům s velkými či středními pohledávkami anebo zajištěným věřitelům. Právní služby poskytujeme zejména v korporátních insolvencích, včetně reorganizací, ovšem věnujeme se též systémové řešení pohledávek či souborů pohledávek v oddluženích. Při své práci využíváme praktické zkušenosti z mnoha insolvenčních řízení, ve kterých jsme své klienty zastupovali.

Mezi hlavní činnosti naší advokátní kanceláře v této oblasti patří kvalifikované uplatňování pohledávek věřitelů v rámci insolvenčního řízení, popírání nedůvodných pohledávek jiných věřitelů, které zkracují uspokojení pohledávek klienta, zvolení a prosazování způsobu řešení úpadku dlužníka, který je pro klienta nejvýhodnější, uplatňování nároků vůči manažerům nebo majitelům dlužníka, případně vůči dalším vlivným a ovládajícím osobám, posouzení restrukturalizačních projektů společností ve stavu blízkém úpadku a zastupování klientů v incidenčních sporech.

Advokátní kancelář Praha
Na Viničních horách 1834/24
160 00 Praha 6
Tel.: +420 224 325 129
Fax: +420 220 517 487